Tytuł projektu: „Wzrost dostępności i jakości usług Eskulap Eryk Pawlik, Dorota Sitkiewicz, Andrzej Sitkiewicz spółka jawna poprzez wdrożenie usług on-line”

Cel główny projektu: Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez Linea Medica mieszkańcom powiatu płockiego poprzez wdrożenie usług on-line, obejmujących interakcją dwustronną oraz transakcyjną, usprawniających proces udzielania świadczeń zdrowotnych, zwiększających efektywności ich realizacji przy wykorzystaniu TIK, jak również dostosowujących podmiot do wymogów regulacji prawnych.

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 852 008.70 PLN, Wydatki kwalifikowane: 846 112.37 PLN, Dofinasowanie z EFRR: 676 889.89 PLN