Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie na wydziale lekarskim.  Specjalizowała się w WSZZ w Płocku, w II Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, w dziedzinie chirurgii ogólnej i w roku 2014 uzyskała tytuł specjalisty. Zdobyła doświadczenie kliniczne oraz tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Jej zainteresowania medyczne to także ultrasonografia z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji potwierdzonych certyfikatami.  Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego. Lekarz misji medycznej w Nepalu w ramach działalności Fundacji „Światło dla Himalajów”.

Prywatnie : pszczelarka, właścicielka pasieki.

Inni Specjaliści